Η ΕΤΑΙΡΙΑ

SONY DSC

Η Achaia Fruits διαθέτει σύγχρονο συσκευαστήριο σε στεγασμένο χώρο 1600 τ.μ. εντός ιδιόκτητου χώρου 10000 τ.μ. στη Κουλούρα – Αιγίου με γραμμή διαλογής επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων δυναμικότητας 100 τόνων καθώς και γραμμή μικροσυσκευασιάς (GIRSACK ΔΙΚΤΥ).

Στον χώρο μας διαθέτουμε 3 θαλάμους απο-πρασινισμού δυναμικότητας 30 τόνων ο καθένας καθώς επίσης και 4 ψυκτικούς θαλάμους 200 τόνων με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Επίσης, η Achaia Fruits διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά – ψυγεία για τη μεταφορά των προϊόντων της. Η ποιότητα των προϊόντων είναι η πρώτη της προτεραιότητα γι’ αυτό και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων συνεργατών και παραγωγών τους οποίους αξιολογεί ελέγχει και στηρίζει σ’ όλες τις φάσεις της καλλιέργειας προσβλέποντας στην συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα και προσδοκώντας στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του καταναλωτή.

Η ACHAIA FRUITS έχει ομάδα παραγωγών τους οποίους πιστοποιεί κάθε έτος για ορθή καλλιεργητική πρακτική , υπολείμματα φυτοφαρμάκων κ.α. δυναμικότητας 3000 τόνων εσπεριδοειδών. Ο κύκλος εργασιών είναι 7000 τόνους σε όλα τα φρούτα. Επιπλέον, η Achaia Fruits έχει εμπειρία και δυνατότητα για ποικιλία συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.

Όλα τα φρούτα της Achaia Fruits είναι αρίστης ποιότητας και διαλεγμένα από τους καλύτερους παραγωγούς της Ελλάδας.